Tags

, ,

เคยรายงายข่าวไปแล้วเมื่อเดือนก่อนครับถึง Batman : Zero Year 

บทสัมภาษณ์ล่าสุดของผู้แต่ง Scott Snyder และผู้วาด Greg Capullo ที่ให้กับ Newsarama ได้เผยรายละเอียดเล็กน้อยเกี่ยวกับ Batman : Zero Year ต้นกำเนิด Batman แห่ง New 52 ผมจับใจความสำคัญไว้ดังนี้ครับ

  • เป็นเรื่องราวของ Bruce Wayne ที่กลับมาจากการฝึกมีพร้อมทุกอย่างความรู้ วิชา ตั้งใจเปิดสงครามกับอาชญกรรม แต่รู้จัก Gotham ไม่ดีพอ
  • เนื้อเรื่องเน้นไปที่ Bruce Wayne กับ Red Hood Gang ที่เคยโผล่มาในเล่ม Batman #0
  • มีตัวละคร Harvey Dent โผล่มาตอนยังไม่กลายร่างเป็น Two-Face
  • อยากรู้เรื่อง Harvey Dent ต้องไปอ่านใน Batman and Robin ที่ Peter J. Tomasi แต่ง
  • ตัวละคร ลูกสาว Joker ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Zero Year
  • Scott Snyder มีเนื้อเรื่องในหัวแล้วหลัง Zero Year 11 เล่มจบ

Batman : Zero Year จะเริ่มต้นในเล่ม Batman #21 ในวันที่ 12 มิถุายน 2013 มีความยาวทั้งสิ้น 11 เล่มจบครับ

batman-new-52-0-red-hood-gang