Tags

,

เมื่อ Joker คิดแผนร้ายเพื่อดึง Superman ไปถึงจุดต่ำสุด เขาจะยังสามารถแยกแยะความยุติธรรมออกจากคว­ามแค้นส่วนตัวได้รึไม่

ซับนี้แปลโดยการฟังจากตัวอย่าง หากมีตรงไหนผิดพลาดข้ออภัย