Tags

, , ,

ปก Batman : Detective Comics #18 บทเพลงให้กับผู้จากไป

Spoiler Alert

Newsarama ได้ปก Batman : Detective Comics #18 เล่มนี้จะเป็นเล่มแรกหลังจาก Damian Wayne หรือ Robin คนปัจจุบันเสียชีวิตจากเหตุการณ์ Batman Incorporated #8 ครับ

มีการแปะคำว่า Requiem ซึ่งแปลว่าการสวดศพหรือบรรเลงเพลงให้กับผู้ที่ตาย เดาว่าหลายหัวหนังสือใน Batman น่าจะแปะ Requiem เกือบทั้งหมด

จากปกเราจะเห็น Batman ยืนท่าเหมือนหมดอาลัยตายอยากและในมือนั้นก็มีผ้าคลุมขาดรุ่งริ่ง

Batman : Detective Comics #18 มีกำหนดวางจำหน่ายวันที่ 6 มีนาคม 2013